map-455769_1280

Trzy najważniejsze mapy potrzebne do budowy domu

Listopad 24 , 2015 przez: merci-admin Budownictwo

Zanim przystąpi się do prac budowlanych, konieczne jest uzyskanie odpowiednich map dla domu jednorodzinnego. Zajmuje się tym doświadczony geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia. Poniżej opisujemy trzy najważniejsze mapy, które są potrzebne przy wybudowaniu domu.

Mapa do celów projektowych

To mapa, która przygotowywana jest na początku – jej wykonanie zlecane jest geodecie. Nazywana jest ona również mapą sytuacyjno-wyjściową do celów projektowych. Mapa ta jest potrzebna do uzyskania pozwolenia na budowę – składa się ją razem z wnioskiem i innymi wymaganymi dokumentami.

Do jej wykonania potrzebna jest mapa zasadnicza, którą pobiera się z archiwów gminy. W przypadku, gdy gmina nie dysponuje mapą zasadniczą, która dotyczy danej działki, wtedy konieczne jest dokonanie pomiarów terenu. Również mapa ta musi być w przedstawiona architektowi wykonującemu adaptację projektu domu do działki na mapie. Wtedy pod uwagę bierze się też Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, a także warunki gruntowe. Mapa do celów projektowych jest przygotowywana w skali 1:500 zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

map-846083_1920Mapa zasadnicza

Mapa ta, która została już wspomniana, jest dostępna w urzędach gminnych i innych jednostkach odpowiedzialnych. Należy zgłosić się po nią do wydziału budownictwa. Zwykle w gminach mapy te są aktualne, ale może się również okazać, że mapa ta nie będzie odpowiadała aktualnemu stanowi rzeczy.

W sytuacji, gdy posiada się już projekt domu i występuje się o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, w takiej sytuacji można wykorzystać mapę z rejestrów gruntu lub dotychczasową mapę. Dokonanie uaktualnienia danych spoczywa na geodecie.

Przy składaniu projektu budowlanego w 4 sztukach, także konieczne jest dołączenie 4 oryginałów mapy zasadniczej jako załącznik przy występowaniu o pozwolenie na budowę domu czy zgłoszenie budowy.

Mapa inwentaryzacyjna

Trzecia ważna mapa to mapa inwentaryzacyjna – na niej geodeta określa faktyczne usytuowanie budynków po zakończeniu prac budowlanych. Przygotowywana jest ona w kilku wariantach, między innymi dotyczy ona domu, ogrodzenia, przyłączy.